Το UNED (Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ισπανίας) θα προσφέρει δωρεάν μαθήματα μέσω Ίντερνετ για όλους τους ισπανόφωνους (500.000.000) ανά τον κόσμο. Το Πανεπιστήμιο του 21ού αιώνα «θα είναι ανοιχτό, χωρίς σύνορα και δωρεάν», σύμφωνα με τον Πρύτανη κο Juan A. Gimeno. Η πλατφόρμα Aprendo μεταξύ άλλων δίνει ελεύθερη πρόσβαση σε διδακτικά, μαθησιακά και ερευνητικά υλικά, καθώς και σε φόρουμ συνεργατικής εκμάθησης. Το πρότζεκτ απευθύνεται τόσο σε σπουδαστές που ενδιαφέρονται για δωρεάν online μαθήματα, όσο και σε καθηγητές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των εκπαιδευτικών πόρων για να διαμορφώσουν τα δικά τους εκπαιδευτικά υλικά.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) se ha apuntado a la corriente de lanzar gratis y por Internet parte de sus cursos y de sus recursos educativos. Siguiendo la senda de las principales universidades estadounidenses –como Stanford, Harvard o Priceton—la Uned ha lanzado una plataformaque da acceso libre a materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación, y que proporciona enlaces a bibliotecas, documentos, clases, programas de radio y televisión y cursos masivos. El proyecto busca servir a 500 millones de hispanohablantes.

La plataforma Aprendo, que se ha presentado hoy en Madrid, también dispone de foros de aprendizaje colaborativo y tutelado en el que el estudiante –no importa donde esté- se relacionará con otros, debatirá y solucionará sus dudas. Una fórmula, ha indicado el rector de esta institución, Juan A. Gimeno, para construir la universidad del siglo XXI, y de que esta sea “abierta, sin fronteras y gratuita”.

El proyecto, en el que participan también Telefónica, Universia y la Fundación Centro Superior para la Enseñanza Virtual, está enfocado tanto a estudiantes que se interesen por los cursos gratuitos online, como a profesores que quieran utilizar los recursos de la Uned para elaborar sus propios contenidos. Para universidades españolas y también iberoamericanas, dicen los responsables de esta institución.

Pedro Aranzadi, director general de Universia España, ha explicado que su portal ofrecerá los cursos y los materiales a las 1.236 universidades que ya tiene asociadas. “A ellas y a todas las que se vayan sumando”, ha dicho.

“En épocas de crisis, obtener formación universitaria gratis o a un precio muy asequible permite fortalecer el capital humano de un país”, ha declarado Gimeno. “Cualquier profesor se sentirá orgulloso de que lo que sabe, hace o investiga pueda llegar a ser conocido por millones de estudiantes de todo el mundo. Pronto la capacidad de distribuir conocimiento en abierto será uno de los parámetros para medir la calidad y eficacia de una universidad”, ha insistido.

Fuente: EL PAÍS

paspif.gr