Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Γλωσσών διεξάγεται κάθε χρόνο στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και στοχεύει στην επιλογή καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών και τη βράβευσή τους με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label).

El objetivo principal de este proyecto es mejorar el dominio del español entre los jóvenes españoles residentes en el exterior que por su naturaleza, generalmente bilingüe, tienen necesidades de profundización y especialización de su lengua materna frente a la de mayor uso en su país o lugar de residencia.

Desde el próximo septiembre en la Universidad Europea de Madrid (UEM) será posible cursar la carrera en Arte Electrónico y Digital. Es la primera vez que en España se crea un título universitario oficial, que combina los conocimientos de Ingeniería (60%) y Arte (40%) y ofrece formación en cinco áreas: Audiovisual, Sistemas y Electrónica, Programación y Redes, Teoría e Historia, y Proyectos Artísticos.

En el portal RedELE, se acaba de publicar el informe de 2009 referente a la situación del español en Grecia. También ofrecen interesante información sobre el sistema educativo en este país y la labor de la Asesoría de Educación: GRECIA

«El interés por el español en la sociedad griega es muy alto y no ha dejado de crecer en los últimos años, como se pone de manifiesto con los datos de participantes en las pruebas para la obtención de los exámenes DELE en Grecia y con el aumento de la oferta de español en las academias de idiomas.»

Δημοφιλές φαίνεται να είναι το πρόγραμμα Erasmus καθώς τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφουν ρεκόρ συμμετοχής, έτσι όπως τα δημοσιοποίησε η Επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας Ανδρούλλα Βασιλείου.