Την πλήρωση 19 θέσεων διδακτικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία προκήρυξε η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Τα άτομα που θα προσληφθούν θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες της για το ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011 και ιδιαίτερα από την 1η Σεπτεμβρίου του 2010 έως και τις 31 Αυγούστου του 2011.

Ειδικότερα θα καλυφθούν: δύο θέσεις για μάθημα «Ελληνική Γλώσσα - Ιστορία», δύο θέσεις για το μάθημα «Αγγλική Γλώσσα», μία θέση για το μάθημα «Γαλλική Γλώσσα», μία θέση για το μάθημα «Γερμανική Γλώσσα», μία θέση για το μάθημα «Ιταλική Γλώσσα», μία θέση για το μάθημα «Ισπανική Γλώσσα», μία θέση για το μάθημα «Μουσική (Κλασική - Βυζαντινή - Χορωδία», μία θέση για το μάθημα «Ελληνικοί - Ευρωπαϊκοί Χοροί», μία θέση για το μάθημα «Στίβος - Δρόμοι», μία θέση για το μάθημα «Στίβος - Αλματα», μία θέση για το μάθημα «Στίβος - Ρίψεις», μία θέση για το μάθημα «Καλαθοσφαίριση», μία θέση για το μάθημα «Πετοσφαίριση», μία θέση για το μάθημα «Κολύμβηση», μία θέση για το μάθημα «Ξιφασκία», μία θέση για το μάθημα «Σκοποβολή» και μία θέση για το μάθημα «Αντισφαίριση».

Για τις θέσεις των Μαθημάτων «Ελληνική Γλώσσα - Ιστορία», «Αγγλική Γλώσσα» «Γαλλική Γλώσσα», «Γερμανική Γλώσσα», «Ιταλική Γλώσσα», «Ισπανική Γλώσσα» απαιτείται διδακτορικός τίτλος. Ειδικά για το μάθημα «Ελληνική Γλώσσα - Ιστορία» απαιτείται και γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα απαιτείται ο βασικός τίτλος σπουδών. Οσοι ενδιαφέρονται για κάποια από τις προκηρυσσόμενες θέσεις θα πρέπει να υποβάλλουν δικαιολογητικά στη ΣΣΑΣ στην οδό Πλήθωνος Γεμιστού 1 στη Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 25 Μαΐου. Οι ώρες εξυπηρέτησης των υποψηφίων είναι από τις 9.00 έως και τις 13.00. Ολες οι απαραίτητες πληροφορίες αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη η οποία δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ssas.gr. Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 2310- 962108 και 2310 - 962162.

Πηγή: inital.gr