Η VIPA Hellas είναι μέρος του Ελβετικού ομίλου VIPA και ασχολείται με την διεθνή εμπορία ανακτημένων υλικών (χαρτί, πλαστικό και μέταλλο).  Τα κεντρικά γραφεία της Ελλάδας είναι στη Θεσσαλονίκη και απασχολούμε περισσότερα από 190 άτομα. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τον όμιλο στο www.vipagroup.com ή να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Στα πλαίσια της συνεχόμενης ανάπτυξης των εργασιών της VIPA Hellas στη Θεσσαλονίκη, σας κοινοποιούμε τις ανοικτές μας θέσεις εργασίας: https://ourteam.vipagroup.com/vacancies

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας που έχουμε για ισπανόφωνους βρίσκονται εδώ: Back Office Associate - Spanish speaking &  Back Office Associate - Spanish speaking (Evening Shift)