Σε απαράδεκτη ενέργεια προέβησαν οι εισαγγελικές αρχές , κλείνοντας χτες τις εγκαταστάσεις

...

DIPLOMA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

(DELE)

¡ATENCIÓN!

Estimado profesor:

Como sabes, cada año ASPE organiza las Jornadas de Formación de profesorado en Atenas y

...

La convocatoria anual de los distintos Programas de Becas MAEC-AECID para ciudadanos extranjeros,

...

Biblioteca / Βιβλιοθήκη Juan Carlos Onetti
Vacaciones de Semana Santa 2012

La biblioteca
...