Την πλήρωση 19 θέσεων διδακτικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

...

Me permito informarle que la convocatoria para el 15º Concurso de Dibujo Infantil “Éste es mi

...

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης, Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου (ΕΚΕΜΕΛ) διοργανώνει συνέδριο στις 19 και 20

...

Αγαπητέ συνάδελφε:

Σε προσκαλούμε να συμμετέχεις στο Α’ Συνέδριο Νεοελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

...

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Με την παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώvουμε ότι στις δύο τελευταίες

...